torstai 17. lokakuuta 2013

Miksi on sotia

Keskustelin kerran eräällä työpaikalla epäuskoisen ihmisen kanssa jostakin meneillään olevasta sodasta. Hän kysyi minulta; miksi Jumala, joka on rakkaus ja jolle kaikki on mahdollista, ei lopeta sotia? Sodat, joiden jatkuvuutta ja järjettömyyttä usein ihmettelen, näyttävät nousevan Jumalan ihmiskunnalle antamia tehtäviä, maan viljelemistä ja varjelemista vastaan.
Ihmiskunta, joka on monessa suhteessa inhimillisesti ajatellen kehittynyt ja sivistynyt, ei ole kuitenkaan lakannut sotimasta. Tässäkin näkyy syntiinlankeemuksen seuraus: ihmisen pahuus. Rauhan kysymyksistä on tärkeä erottaa ajallinen rauha ja hyvän omantunnon rauha. Molemmat ovat Jumalan lahjoittamia, sillä Jumala on rauhan Jumala. (1. Kor. 14:33). Miksi Jumala kuitenkin sallii ajallisten sotien jatkuvan?
Toisinaan hän käyttää sotia omiin tarkoituksiinsa. Israelin kansa valtasi korpivaelluksen jälkeen luvatun maan, jossa sitä vastassa oli vahva kansa. Jumalan lupaus täyttyi. Suomen lähihistoriasta viimeiset sodat, erityisesti “talvisodan ihme,” ovat yhä puhuttelevia. Sodat ja niiden jälkeinen aika muodostivat ankaran koettelemuksen. Suomi säilytti itsenäisyytensä, mutta sai maksettavakseen suuret sotakorvaukset. Niiden suorittaminen edellytti muun muassa toimivan teollisuuden nopeaa luomista, mikä mainitaan usein lähtökohtana Suomen myöhemmälle vaurastumiselle. Näin ollen viime sotiin kätkeytyy ajallinen siunaus, mutta lisäksi se, että koettelemusten kautta Jumala muistutti monia suomalaisia elämän tärkeimmästä asiasta, omakohtaisesta uskosta.

Sotien jatkuvuutta voi ymmärtää, kun tarkastelee länsimaisen identiteetin muodostumista. Länsimainen identiteetti, kansallinen “omakuva” on vuosisatojen ajan rakentunut suhteessa “viholliseen”, joka ei välttämättä ole ollut sodassa toimiva vastustaja. Toista maata tai kansaa on voitu pitää vihollisena rauhan aikanakin. Kun sellaista vihollista on pidetty pahana, on oma kansallisuus (esimerkiksi “me suomalaiset” tai “me saksalaiset”) voitu nähdä yksipuolisesti hyvänä. Siirtolaisuuden ja siirtomaiden perustamisen kautta ajattelutapa on levinnyt Euroopan ulkopuolellekin.
Viholliskuvien merkitys länsimaisessa ajattelussa luo osaltaan historiallista pohjaa asevarustelun ja sotien jatkumiselle. Toisen maailmansodan jälkeen taistelukentät ovat siirtyneet Euroopan ja Pohjois-Amerikan keskusalueilta kauemmaksi.
Kansallisten identiteettien rakentuminen viholliskuvien avulla ei oikeuta sotia. Vaikka Jumala sallii sotien syttymisen ja jatkumisen, ei sodille voida hakea perustelua Raamatustakaan. Pääsiäisajan tapahtumien aikana Jeesus meni opetuslastensa kanssa Getsemaneen, jossa hän rukoili. Sieltä häntä tultiin ottamaan kiinni. Pietari, luonteeltaan äkkipikaisena ihmisenä, sivalsi miekallaan ylimmäisen papin palvelijalta korvan pois. Jeesus sanoi Pietarille: “Pistä miekkas siallensa; sillä kaikki, jotka miekkaan rupeevat, ne miekkaan hukkuvat.” (Joh. 18:10-11; Matt. 26:52.)

  Toisella puolen maapalloa käytävälle sodalle ei uskovainen ihminen mahda muuta,
kuin rukouksessaan pyytää Jumalalta rauhaa maailman kansoille ja valtioille. Sen sijaan uskovaiset
pyrkivät rauhanomaiseen elämään ympäristönsä kanssa, avoimen keskustelun ja tiedottamisen kautta
ja rakkauden mielellä. Vaikka Suomessa asuvat uskovaiset ovatkin järjestäytyneet nykyisessä
yhteiskunnassa rauhanyhdistyksiksi, se ei tarkoita sitoutumista rauhanliikkeisiin. Näin ollen
nuoret uskovaiset suomalaismiehet eivät kieltäydy suorittamasta asevelvollisuuttaan, sillä tämä
ymmärretään esivallan kunnioittamiseksi ja isänmaan palvelemiseksi.
  Rauha Jumalan kanssa on ihmiselle tärkein. Se on hyvän omantunnon rauha, uskon lahja, joka on
jokaisella pienellä lapsella. Ellei sitä hoideta evankeliumilla, ihminen menettää sen. Hyvän
omantunnon, ja rauhan Jumalan kanssa voi löytää jälleen Jumalan valtakunnasta julistettavan
evankeliumin kautta. Tämän ilmoittaa Paavalikin: "Että me siis olemme uskosta vanhurskaiksi
tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herran Jeesuksen Kristuksen kautta."
(Room. 5:11.)
Hanna Kantola
Päivämies 10.11.1999

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti